Nomineringar 2018

Nomineringssidan är nu stängd!

Valet 2018 närmar sig och det är dags att nominera kandidater till våra valsedlar. Förbundet ansvarar för arbetet med att ta fram listorna till regionvalet.

Alla medlemmar har möjlighet att lämna förslag på kandidater eller själva anmäla att man kandiderar.
Att nominera en kandidat är enkelt. Lämna  bara dina förslag på kandidater nedan.

Efter att vi har tagit emot förslagen överlämnas de till nomineringskommittéerna för respektive valkrets.
De personer du föreslår blir därefter kontaktade i vår och nästa höst hålls provval bland medlemmarna.
Valsedlarna fastställs slutligen på nomineringsstämmor den 25 november 2017.
De kandidater du föreslår behöver inte nödvändigtvis vara medlemmar utan erbjuds då medlemskap, utbildning eller motsvarande.