personalkonferens

Vi kommer att göra en lite fylligare deltagarförteckning än vanligt och skulle därför vilja ha lite mer info från dig än vad du lämnade i din anmälan. Vi skulle vilja ha en bild och ett "citat" från dig och även 3-5 intresseområden. Välj således 3-5 totat av de 30 möjliga nedan. Tack för din medverkan!